מי יכולה לתרום ביציות

הרגע שבו בני זוג הופכים להורים הוא רגע משמעותי ומרגש ביותר. ייתכן כי זאת אחת הסיבות לכך שתחום הפיריון הוא אחד התחומים המפותחים והמתקדמים ביותר בעולם הרפואה. אחד מהחידושים הרבים בתחום הוא האפשרות להיעזר בתרומת ביצית. מכיוון שמדובר בנושא רגיש הנוגע לבריאותן של נשים ולבריאותו של התינוק העתיד להיוולד, החוק בארץ מגדיר באופן מדויק מי יכולה לתרום ביצית ובאיזה אופן מתבצעת התרומה. על כך במאמר הבא.

קצת על תהליך התרומה בארץ

בשנים האחרונות, תהליך תרומת הביצית בארץ הפך להיות פשוט יותר, ומאז שנת 2005 ניתן אפילו להיעזר מתרומות ביצית מחוץ לארץ. המטרה המרכזית של תרומת הביצית היא הולדה של תינוק בריא, אך חשובה לא פחות מכך היא הדאגה לבריאותה של תרומת הביצית ולבריאותה של האישה הנושאת את ההריון. כיום, נשים בגילאי 18 ועד 54 יכולים להיעזר בתרומת ביצית, בהנחה שישנה בעיה רפואית כלשהי המונעת מהאישה להיכנס להריון ספונטני מהביציות שלה. תרומת הביצית צריכה להתקבל מאישה בגילה נע בין 21 לבין 35, והתורמת צריכה להיות אישה בריאה פיזית ונפשית. על מנת להתחיל בהליך קבלתה של תרומת ביצית, יש צורך לפתוח בפניה מסודרת ובמילוי הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה. ישנם מקרים שבהם יהיה גם צורך בחתימה על הסכם להפריה חוץ גופית, אם בני הזוג אינם נשואים. במקרים שבהם קיים גם צורך בתרומה של זרע, הרי שיש להיעזר בתרומה אנונימית של תורם מחוץ לארץ. עלותה של ביצית היא קצת יותר מ-10,000 ש"ח, והביציות יושתלו ברחמה של נושאת ההריון לאחר הפרייתן.

תרומת הביצית

כפי שנאמר לעיל, על מנת שאישה תוכל לעבור שאיבת ביציות לצורך תרומה, הגיל שלה צריך להיות בין 21 ל-35, והיא כמובן צריכה להסכים לתהליך. על מנת לוודא כי ההסכמה ניתנה בתום לב, עליה לקבל את אישורה של ועדה בבית החולים, שגם בודקת קריטריונים נוספים. אסור שיהיה למשל קשר בין האישה התורמת לבין האם העתידית, והתורמת צריכה גם להיות לא נשואה (אם כי במקרה זה ייתכנו לעתים חריגים). הוועדה בוחנת גם את בריאותה הפיזית והנפשית של התורמת, ועל כן התורמת נדרשת לעבור בדיקות שונות, פיזיות ופסיכולוגיות. יש לציין כי התורמת יכולה להיות בעצמה במסגרת של תהליך הפריה חוץ גופית, בהנחה שהיא עונה על שאר הקריטריונים. בכל מקרה, מתוך דאגה לבריאותה של התורמת, קיימת הגבלה באשר למספר מחזורי שאיבת הביציות, ואין אפשרות לעבור יותר משלושה מחזורים של שאיבה. התרומה היא כמובן אנונימית, ויכולה לשמש עד שלוש נשים לכל היותר.

עלות התהליך

כמו כל הליך רפואי, גם הליך תרומת הביצית מחייב חתימה על טפסים רבים שמטרתם להסדיר את עניין התרומה, כשלעתים יש צורך בחתימה על טפסים לאישורים חריגים. האישה המקבלת את התרומה צריכה לוודא כי יש ברשותה כל הטפסים הנדרשים, כאשר קופת החולים נושאת בחלק מעלות ההליך. בהנחה כי קיימת התוויה רפואית לקבלתה של תרומת ביצית, הרי שעלות הטיפול מוטלת על קופת החולים של האישה. כלומר, הקופה נושאת בעלות האשפוז, הבדיקות, התרופות וכיוצא באלו. יחד עם זאת, האישה המקבלת את התרומה נדרשת לשלם בגינה תשלום נפרד ואישי לתורמת. בכל מקרה, מומלץ כי כל מטופלת תבחן את הזכויות שלה מול הקופה, ותוודא כי היא זוכה לקבל את המגיע לה.