הפריה חוץ גופית בנשים מעל גיל 40: מתי גיל האישה הופך למבוגר מדי מכדי להצליח?

מאת פרופסור יעבק לברון

פוריות האישה יורדת באופן הדרגתי עם העלייה בגיל עקב התדלדלות מאגר הביציות בשחלות ויותר זה עקב ירידה באיכותן.
לנשים המשתוקקות לתינוק יש העדפה ברורה וטבעית שהוא ייוולד מביציותיהן. אולם לא אחת נשים כאלה ניצבות בפני קושי ניכר לממש את אימהותן במתכונת הרצויה הזו.

מטרת המחקר הזה הייתה לבחון את התוצאות של טיפולי ההפריה לפי קבוצות גיל.
תוצאות הטיפולים של נשים מעל גיל 42 סוכמו בין השנים 1998-2006 והושוו לתוצאות של קבוצה צעירה יותר (תחת לגיל 35). בקבוצת הגיל המתקדמת היו 459 נשים שעברו בתקופה הזו 843 מחזורי טיפול. בשכבות הגילאים של 42, 43, ו 44 שנים היו 336, 299 ו 154 מחזורי טיפול. שיעורי ההריונות למחזור טיפול היו 7.7%, 5.4% ו 1.9% בהתאמה. בקבוצת הגיל הצעירה (4883 מחזורי טיפול) יותר שיעור ההריונות היה 24.1%.


שיעור המחזורים שהסתיימו בלידה בקבוצות האלה היו 4.2%, 3.3% ו 0.6% בהתאמה. בקבוצת הגיל הצעירה יותר שיעור הלידות היה 20.3%.
מכלל 87 הנשים שטופלו בגיל 44 שנים רק אישה הגיעה לכלל לידה. מכלל 54 הנשים מעל גיל 45 שטופלו אף לא אחת הרתה.
התחשיב הכספי של העלות בכלל הנשים מקבוצות הגיל 42-44 היא 100,000$, 125,000$ ו 700,000$ להולדה של ילד/ה חי/ה אחד/ת. לשם השוואה עלות ההולדה של תינוק/ת אחד בקבוצה הצעירה יותר הוא כ 19,000$.
מסקנת המחקר היא שבשכבת הגיל 44 שנים ומעלה יעילות טיפולי ההפריה החוץ גופית נמוכה מאוד וכרוכה בשיעור עלות-תועלת גבוה מאוד.Assisted reproduction in women over 40 years of age: how old is too old?

Reproductive Biomedicine Online: yol. 19. No 4. 2009 599-603.