פונדקאות בנפאל

הורות היא זכות, אך עבור רבים וטובים אין מדובר בתהליך טבעי ופשוט. במקרים רבים, על מנת לממש את הרצון בילד, נדרשים שירותיה של אם פונדקאית. בארץ תהליך הפונדקאות הוא לעתים מורכב מאוד ומערים קשיים רבים על המעוניינים להפוך להורים. יחד עם זאת, כיום קיימת אפשרות להשלמת הליך הפונדקאות גם בחוץ לארץ.

זכאות לפונדקאות בארץ

החוק הישראלי מגדיר באופן מפורט מיהם הזכאים להיעזר בשירותיה של אם פונדקאית, והם דבקים בהשקפת עולם ספציפית שאינה מאפשרת לכל המעוניינים בכך להפוך להורים. ההורים לעתיד נדרשים להיות בני זוג הטרוסקסואליים, תושבי ישראל, המנהלים משק בית משותף. הגדרה זו אינה מאפשרת למשל לאנשים יחידים ולבני זוג חד מיניים לפתוח בהליך פונדקאות בארץ. בני זוג העומדים בתנאי בסיסי זה נדרשים לפנות לוועדה ייעודית של משרד הבריאות על מנת להשיג הסכמה רשמית לפתיחה בתהליך. רק לאחר קבלת האישור ניתן יהיה להתחיל בהליך הפונדקאות, ואף הוא רצוף מכשולים.

הליך הפונדקאות בארץ

לאחר קבלת האישור הרשמי ממשרד הבריאות, מתחילים החיפושים אחר אם פונדקאית. גם כאן החוק הישראלי קובע הגבלות וסייגים שיש להישמע להם. האם הפונדקאית נדרשת להיות אישה בגירה שכבר הרתה וילדה בעבר, כאשר היום גם אישה נשואה מורשת לשמש כאם פונדקאית. האם הפונדקאית אינה יכולה להיות קרובת משפחה של אחד מהצדדים, ובאופן כללי מותרת בארץ פונדקאות מלאה בלבד, כלומר פונדקאות שבה לאישה הנושאת את ההריון אין כל קשר גנטי ליילוד. גיל האישה צריך להיות בין 22 לבין 38, כאשר הדאגה העיקרית היא לבריאותה הפיזית והנפשית. לשם כך עליה גם לעבור בדיקות שונות שנועדו לבדוק את כשירותה לביצוע ההליך. לאחר שנמצאה המועמדת המתאימה, חותמים בני הזוג והפונדקאית על הסכם מסודר המפרט את המחויבות של שני הצדדים ואת הפיצוי שיינתן לאישה הנושאת את ההריון.

תרומת ביצית

המגבלות והקשיים הרבים בארץ, מאלצים זוגות רבים לחפש פתרונות אחרים, שאחד מהם הוא פונדקאות בחו"ל. לעתים קרובות יש צורך גם לעשות חיפוש אחר תרומת ביצית עלויות, ובמקרה הזה קיימות אפשרויות רבות. כיום ישנה אפשרות להיעזר בתרומת ביצית גם בארץ, אך גם אז יש צורך לעבור הליך מסודר שאותו הגדיר משרד הבריאות, הליך שאינו תמיד פתוח בפני כל אדם. על כן, ניתן להיעזר בתרומת ביציות מחו"ל, כחלק מהליך פונדקאות המבוצע מחוץ לגבולות הארץ.

פונדקאות בנפאל

הליך הפונקאות בארץ הוא כאמור סבוך מאוד, וגם זוגות הזוכים באישור המיוחל אינם מצליחים תמיד למצוא את הפונדקאית המתאימה. במקרים אלו ניתן להשלים את הליך הפונדקאות בחו"ל, כשאחד היעדים היום הוא נפאל. כאן ניתן למצוא מענה כולל הרבה יותר לכל הזוגות, וההליך פשוט הרבה יותר לעומת ההליך בארץ. כמובן שגם במקרה זה חשוב מאוד לחתום על חוזה מסודר המבאר את זכויותיהם של כל הצדדים. עלות ההליך היא פעמים רבות נמוכה יותר לעומת פונדקות בארצות הברית או באוקראינה, ועל כן רבים בוחרים באפשרות זו.