פונדקאות בישראל- היסטוריה של צמיחה

 

הרצון להביא ילד חדש הוא משותף כמעט לכל בני האדם. למעשה מדובר בצורך הבסיסי וקיומי שאותו חולקים כל בעלי החיים. תינוק משמעותו חיים חדשים והמשכיות כמו גם תוספת של בן משפחה חדש, של אהבה ושל שמחה למשפחה כולה. משום כך, מאז ומתמיד מי שלא היה באפשרותו להביא לעולם ילד חיפש דרכים אחרות להפוך להורה. בעבר, הדרך העיקרית שהייתה פתוחה בפני זוגות או יחידים היא דרך האימוץ המבורכת, אך כיום יש גם דרכים אחרות. אחת הדרכים הללו היא הפונדקאות, ומדינות רבות מאמצות אותה. על הפונדקאות בארץ ובחו"ל, וגם כמה נתונים סטטיסטיים, במאמר הבא.

 

פונדקאות בארץ – קצת היסטוריה

חוק הפונדקאות בארץ, ששמו המלא הוא "חוק הסכמים לנשיאת עוברים" נכנס לתוקפו בשנת 1996. תחילתו בבני זוג שבשנת 1991 עתרו לבית המשפט בדרישה שיאפשרו להם להיעזר בהליך פונדקאות על מנת להביא לעולם ילד ביולוגי משלהם. בעקבות העתירה הוקמה ועדת אלוני שקבעה את הבסיס המשפטי לחוק. על מנת לוודא את בריאותה של האישה הנושאת, החוק הישראלי מחייב אותה לעמוד בתנאים שונים ומטיל הגבלות שונות שחלקן רוככו עם השנים. על פי התיקון החדש, למשל, גם נשים נשואות יכול להיות פונדקאיות בהנחה שהן עומדות ביתר התנאים שהוגדרו בחוק. התיקון החדש של שנת 2018 אפשר גם לנשים יחידות להפוך לאימהות חד הוריות בעזרת תהליך הפונדקאות, אך הוא שלל זכות זו מגברים יחידים או מזוגות חד מיניים. הזוג או האישה המעוניינים לפתוח בהליך פונדקאות נדרשים גם הם לעמוד בתנאים שונים ועליהם להתייצב בפני ועדה רפואית הבוחנת את סיבת הפנייה ותפקידה לאשר או לשלול את זכאותם של הפונים.

פונדקאות בארץ במספרים 

מאז נכנס חוק הסכמים לנשיאת עוברים לתוקפו, חלה מדי שנה עלייה במספר התינוקות הנולדים באמצעות הליך פונדקאות בארץ. הפניות הראשונות להליך פונדקאות אושרו בארץ בשנת 1998; אז מתוך 25 פניות אושרו 4 מהן בלבד וחמישה ילדים נולדו (4 לידות שמתוכן אחת לידת תאומים). מספרים אלו עלו בהדרגה במשך השנים. בשנת 2000, קצת אחרי שנחקק החוק ועל סף פתיחתו של מילניום חדש, פנו עשרים זוגות בלבד לוועדה הייעודית ורק שש לידות היו כתוצאה מהליך הפונדקאות. בשנת 2007 כבר היו 77 פניות לוועדת האישורים, 36 לידות ו-42 תינוקות שנולדו כתוצאה מהליך זה. ארבע שנים אחר כך, בשנת 2011, מספר הפניות עמד על 92, מספר הלידות היה 49 ומספר התינוקות שנולדו כבר עלה ל-68. בסך הכול, בין שנת 1996 (שנת כניסתו של החוק לתוקף) לבין שנת 2011 היו 815 פניות לוועדת האישורים, 309 לידות ו-392 תינוקות שנולדו כתוצאה מההליך. כפי שניתן לראות, במקרים רבים הפנייה לוועדת האישורים אינה מבטיחה בהכרח השלמה מוצלחת של הליך הפונדקאות, וזאת אחת הסיבות לכך שרבים מבצעים הליך פונדקאות בחו"ל.

פונדקאות בחו"ל

עבור מי שבאמת מעוניין להפוך להורה, קיימת גם אפשרות של פונדקאות בחו"ל, ונראה שבמקרים רבים מספר התינוקות הנולדים בחו"ל עולה על מספר התינוקות שנולדו בארץ. במהלך השנים אף חל גידול משמעותי במספר הפניות להשלמת הליך פונדקאות בחו"ל, בין השאר בשל הקשיים הרבים שמעמיד החוק הישראלי. לשם השוואה, בארצות הברית בין השנים 1999 ו-2013 היו כ-13,380 לידות (18,400 ילדים). אוכלוסיית ארצות הברית היא כמובן גדולה פי כמה וכמה מישראל, אך מדינות מסוימות שלה מאפשרות גם לזוגות חד מיניים להשלים הליך פונדקאות, ואולי זאת סיבה נוספת לפער הזה שבין ישראל לבין ארה"ב. גם קנדה מאפשרת הליך זה עבור אזרחיה ועבור אזרחי מדינות אחרות, אך שם החוק מאפשר פונדקאות אלטרואיסטית בלבד, ועל כן זמני ההמתנה ארוכים הרבה יותר.