מהן המדינות המאפשרות הליך פונדקאות?

תינוק המצטרף למשפחה מביא עמו שמחה רבה, התרגשות ואהבה. אלא שישנם מקרים שבהם בני הזוג נדרשים לסיוע על מנת להביא ילדים לעולם. במצבים אלו, פתוחה בפניהם דרך נוספת – הפונדקאות. על פונדקאות בארץ ובחו"ל, במאמר הבא.

מהי פונדקאות

תחום המיילדות והפריון הוא כיום אחד מתחומי הרפואה המפותחים ביותר, ובני זוג רבים, כמו גם אנשים יחידים, מצליחים להביא לעולם ילדים בזכות החידושים הרבים. אלא שלעתים קרובות, על אף הניסיונות המרובים, לא ניתן להשיג את ההריון המבוקש. במקרים אלו, ובמקרים שבהם קיימים אילוצים רפואיים אחרים, יש מקום לשקול תהליך פונדקאות. במסגרת תהליך זה, נשיאת ההריון נעשית על ידי אישה, בדרך כלל תמורת תשלום ופיצוי הולם. פונדקאות יכולה להיות מלאה או חלקית, כשהגדרתה תלויה בקשר שבין האם לבין העובר. בפונדקאות חלקית (או מסורתית) האם היא האם הביולוגית, והיא מתחייבת למסור את העובר למי שמוגדר בהסכם כהורהו החוקי. פונדקאות מסוג זה היא סבוכה מאוד, ושיטה זו אינה מותרת בארץ. הפונדקאות הנפוצה יותר, והמותרת בארץ, היא פונדקאות חלקית שבמסגרתה לאישה הנושאת את ההריון אין כל קשר ביולוגי ליילוד. מכיוון שמדובר בנושא רגיש שמעורבים בו צדדים רבים, בכל מדינה נהוגים חוקים משלה המושפעים בין השאר מהתרבות.

הליך הפונדקאות בארץ

החוקים המותירים פונדקאות בארץ מגדירים באופן מדויק את המקרים שבהם מותרת הפונדקאות, כמו גם את תנאי החוק שיש להישמע להם. חוקים אלו הם במקרים רבים מגבילים מאוד, מאחר שהם מאפשרים רק לזוגות הטרוסקסואלים להביא ילדים לעולם באמצעות פונדקאות. ההגבלות חלות בין השאר גם על האם הפונדקאית, שעליה להיות בגיל מסוים ובת דתם של בני הזוג. גם פונדקאית שיש לה קרבה משפחתית לבני הזוג היא דבר שאסור בחוק. בני הזוג נדרשים לחתום על הסכם חוקי ומסודר עם האם הפונדקאית שנבדק בידי ועדה ייעודית של משרד הבריאות. ועדה זו גם נפגשת עם הצדדים השונים; גם ההורים וגם הפונדקאית נדרשים לעמוד בתהליך מיון שנועד לבדוק את התאמתם של הצדדים, ואת מוכנותה הפיזית והנפשית של הפונדקאית. לאחר קבלת האישור ולאחר שהוסכם על טיבו של הפיצוי שיינתן לפונדקאית, ניתן להתחיל את התהליך עצמו, כשהכניסה להריון מושגת בדרך באמצעות הפריה חוץ גופית.  

פונדקאות בחו"ל

מכיוון שהפונדקאות בארץ כוללת הגבלות ואיסורים רבים, אזרחים ישראלים רבים נאלצים להשלים את תהליך הפונדקאות בחו"ל, גם במקרים שבהם נמצאה פונדקאית מתאימה בארץ. כאשר אפשרות זו נשקלת, יש לשים לב למדינות המאפשרות את הליך הפונדקאות. כיום, קיימת במדינות רבות מגמה שלא לאפשר לאזרחים זרים לפתוח בהליך פונדקאות, או שמוטלות הגבלות אחרות. המדינות שמאפשרות נכון להיום פונדקאות הן: גיאורגיה, ארצות הברית, אוקראינה וקנדה. מדי פעם מתעדכנת החקיקה בתחום, ועל כן כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושא זה, ועם איש מקצוע מתחום הרפואה שיוכל לסייע.