תרומת זרע

בתהליך של תרומת זרע גבר תורם את זרעו לבנק הזרע ובתמורה הוא מקבל על כך תשלום. תרומת זרע היא אנונימית ופרטי התורם נשארים חסויים בפני האם ובפני הילד אשר נולד כתוצאה מהתרומה. לאישה נמסרים פרטים שונים על התורם כגון מוצאו, מאפייניו הפיזיים והשכלתו, אך לא זהותו. על התהליך של תרומת זרע, כיצד הוא מתבצע ומה הם הקריטריונים לתרומה, אתם מוזמנים לקרוא במאמר שלפניכם.

מה זה תרומת זרע?

תרומת זרע היא הפקדת זרע גברי בבנק הזרע. השימוש בתרומות הזרע נעשה על-ידי נשים במטרה להרות. למרות שהתהליך נקרא תרומת זרע ואת נותן הזרע מכנים תורם, בפועל הגבר מקבל תשלום על מנת הזרע שהוא נותן. קיימים מספר בנקי זרע ציבוריים אשר פועלים במסגרת בתי חולים ובנקים עצמאיים. בנק זרע חייב לקבל הכרה ממשרד הבריאות. 

נשים וזוגות נשואים המעוניינים בתרומת זרע פונים לבנק הזרע כדי לרכוש מנות זרע שישמשו אותם לצורך טיפולים להשגת הריון, באמצעות הזרעה מלאכותית והפריה חוץ-גופית. התרומה היא כאמור אנונימית והתורם אינו יודע מי קיבל את הזרע שלו, ומקבלי התרומה אינם יודעים את זהותו של התורם.

רוב תורמי הזרע בישראל הם צעירים, לרוב סטודנטים, חיילים, חיילים משוחררים שתורמים לרוב בשביל התמורה הכספית. מצבים נוספים של תרומת זרע נעשית על-ידי גברים המעוניינים לשמור את הזרע שלהם בהקפאה בשל מחלה אשר עלולה לפגום בפוריות שלהם בעתיד. תהליך הקפאת זרע אינו נחשב לתרומת זרע והוא נעשה אך ורק לשימושו העתידי של התורם עצמו. במקרים כאלו תרומת הזרע אינה אנונימית.   

סוגיית תרומת הזרע בישראל מעוגנת בחקיקת משנה הנקראת "תקנות בריאות העם בנק הזרע". הנחיות מדויקות יותר מועברות באמצעות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות המסדירות את הנושא.

איך מתבצע התהליך של תרומת זרע?

בשלב הראשון מתבצע ראיון טלפוני, לאחר מכן נקבעת פגישה לראיון אישי ומילוי שאלונים רפואיים כדי לבחון את מצבו הבריאותי של הגבר ולבנות פרופיל רפואי, פיזיולוגי ואישיותי. בחלק מהבנקים מתקיימת גם פגישה עם פסיכולוג.

השלב הבא הוא בדיקת הזרע כדי לוודא שהוא תקין. אחד הדברים שנבדקים הוא יכולתו של הזרע להתאושש מההקפאה. מי שנמצא מתאים, עובר לשלב הבא. זהו שלב בו נעשות בדיקות דם כדי לבדוק איידס, צהבת, לבצע סקר גנטי, הפטיטיס B ו-C, טייזקס ומחלות נוספות. התוצאות נמסרות גם לתורם עצמו.

ואז מגיע השלב של תרומת הזרע. כל בנק זרע קובע כמה תרומות על התורם לתת, באיזו תדירות ומהו התשלום עבור התרומה, שלרוב עומד על כ-250 ₪ עבור מנת זרע.

מנת הזרע נשמרת בבנק הזרע בהקפאה עמוקה של מינוס 195 מעלות צלזיוס. בתנאים כאלו הזרע יכול להיות מופשר ולשמור על איכותו ומתאים לשימוש גם לאחר עשרות שנים.

איך מתבצע התהליך של תרומת זרע?

תרומת זרע קריטריונים. על התורם הפוטנציאלי להיות רווק. לא מתקבלים תרומות מגברים נשואים, גם אם הם עומדים בשאר הקריטריונים. טווח הגילאים המינימאלי לתרומה הוא 18-21 והמקסימאלי 28-35. נתון זה משתנה מעט בין הבנקים השונים.

לתורם צריכה להיות ספירת זרע תקינה, בריאות גופנית ונפשית וכך גם לגבי בני משפחתו מקרבה ראשונה. ללא מחלות מין, בני משפחה אשר אינם סובלים מפגם גנטי שעובר בתורשה, השכלה מינימאלית עם תעודת בגרות. בחלק מהבנקים דורשים גם תואר אקדמאי. נרשמים מאפיינים פיזיולוגיים כגון צבע עור, צבע עיניים, צבע שיער, גובה וכד'.

בכל הבנקים מצהיר התורם על הסכמה לבצע את הבדיקות הנדרשות, והצהרה כי לא ניתנה תרומה בבנק אחר.