בחירת מין העובר בהפריה חוץ גופית

בחירת מין העובר

כאשר בודקים את התפלגות מין התינוקות הנולדים, כלומר, כמה מהם זכרים וכמה נקבות, רואים שההתפלגות שווה. אמנם, קיימת הטיה קלה לכיוון של זכרים (בשיעור של אחוז אחד) בעת ההפריה, אך בלידה יש היפוך קל לטובת הנקבות, בגלל תמותת זכרים עודפת. יחד עם זאת, ישנן משפחות שבהן נוצר חוסר איזון ביחס בין המינים במשפחה.

מה יכולות לעשות משפחות בישראל המבקשות לאזן את היחס בין המינים במשפחה?

השכיחות של לידת 3 ילדים מאותו המין לאותה משפחה עומדת על כ-3 אחוז מכלל המשפחות בישראל. עם התפתחות הטכנולוגיה הרפואית המאפשרת בחירת מין עובר באמצעות טיפולי הפריה חוץ-גופית, נוצר גם ביקוש בקרב משפחות אלה לעשות שימוש בהליך של בחירת מין עובר כדי לאזן את יחס המינים במשפחה.

האם ניתן לבצע הליך של בחירת מין עובר בישראל?

על מנת לבצע את ההליך בישראל, יש להגיש בקשה לוועדה של משרד הבריאות ולקבל את אישורה. בפועל, הוועדה מאשרת זאת במקרים מיוחדים בלבד, שעליהם נעמוד בהמשך המאמר. ישנה גם אפשרות לבצע את הטיפול בחו״ל, ללא צורך באישור הוועדה.

מהי בחירת מין העובר?

האפשרות להשפיע על מין הילוד החלה בתחילת שנות התשעים. חוקרים בבריטניה הצליחו לסמן את כרומוזומי המין באופן ספציפי ובכך פתחו את האפשרות להשפיע על מין הילוד באמצעות ברירת העוברים שיוחזרו לרחם במהלך טיפולי הפריה חוץ גופית. לאפשרות זאת לבחירת מין העובר נודעה בזמנו חשיבות רבה במניעת מחלות גנטיות הקשורות במין הביולוגי. כיום בחירת המין משמשת לצורך יצירת איזון בין המינים במשפחה כמעט באופן בלעדי.

מהן הסיבות הרפואיות או הביולוגיות העשויות להצדיק הליך של בחירת מין העובר?

כאמור, מחלות גנטיות שקשורות למין היילוד הן הסיבה הרפואית העיקרית לבחירת מין העובר. אם, לדוגמה, ידוע שההורים הם נשאים של מחלה גנטית מסכנת חיים המתבטאת בזכרים בלבד, כמו המופיליה (דממת), הרי שבחירה של עוברים ממין נקבה תחסוך סבל רב הן מההורים והן מהיילוד. בנוסף, למשפחה בה נולדו שני בנים שסובלים מאוטיזם, יינתן לרוב אישור (לאחר בירור גנטי) לבחור עובר ממין נקבה, שכן הסיכון להישנות המחלה בילדים נוספים גבוה פי ארבע בבנים לעומת בנות.

מהו ההליך הרפואי באמצעותו מבוצעת בחירת מין העובר?

ההליך הנפוץ ביותר בו בוחרים את מין העובר הוא כאמור הפריה חוץ גופית. ביום השלישי או החמישי לאחר הפריית הביציות עורכים אבחון גנטי של כל בלסטוציסט (קדם-עובר) שהתפתח, ובודקים את מין העובר. הבדיקה היא מהירה ואמינה, אבל לא נותנת מידע על כל המערך הגנטי של העובר. מידע כזה, שהוא מהותי להחלטה על בחירת העובר בכלל, מצריך שימוש בצ'יפ גנטי, שהוא הליך הרבה יותר יקר ודורש הקפאה של העוברים עד לקבלת תשובה.

מיהו הגוף שמאשר לבצע בחירת מין עובר בישראל?

כאמור, בישראל ישנה ועדה מיוחדת במשרד הבריאות הבוחנת בקשות של הורים הנכנסים להליך של הפריה חוץ גופית לבחירת מין העובר. לוועדה זו, הנקראת "ועדה הארצית לברירת מין היילוד" יש קריטריונים ברורים, שבמסגרתם היא מוסמכת לאשר או לפסול את הבקשות המוגשות לה.

האם ישנן סיבות לא רפואיות בגינן הוועדה מאשרת לבצע הליך של בחירת מין העובר בישראל?

ככלל, בחירת מין היילוד שלא מסיבות רפואיות היא אסורה בישראל. עם זאת, הוועדה מאשרת זאת במקרים חריגים במיוחד ותחת מגבלות מחמירות ותנאים ברורים.

מהם התנאים לאישור בקשה לבחירת מין העובר מסיבה לא רפואית?

ראשית, על ההורים להראות שההליך של בחירת מין היילוד נועד למנוע סיכון ממשי וניכר לפגיעה משמעותית בבריאות הנפשית של אחד מהם או שניהם, או של הילד שייוולד להם. שנית, בקשות כאלה נבחנות רק במקרה של הורים שיש להם כבר לפחות ארבעה ילדים משותפים מאותו מין ואף ילד מהמין השני. בנוסף, הוועדה תוודא שההורים קיבלו ייעוץ גנטי והם מודעים לתהליך, לסיכונים ולסיכויים שלו ולדילמות האתיות שעומדות בבסיסו. ולבסוף, יש לוודא שההורים מודעים לכך שאם לא נוצרו עוברים מהמין המבוקש, הם לא יקבלו אישור נוסף כל עוד לא השתמשו בעוברים הקיימים.

מהן הדילמות האתיות הכרוכות בבחירת מין היילוד?

ההתפתחות המדעית מטבעה מקדימה את השינויים האתיים הנדרשים על מנת לבחון את הבטיחות וההשפעות של החדשנות על הפרט והחברה. מחד, ישנה שאיפה להגדיל ככל האפשר את החופש של כל פרט בחברה לפעול כראות עיניו ובמסגרת זו, גם לבחור את מין ילדיו. מנגד, קיים החשש שחופש פעולה רחב מדי בתחום זה יגרום להעדפה של מין אחד ויהווה תקדים בעל השלכות מסוכנות לחברה.

האם דילמות אתיות אלה רלבנטיות למצב בישראל?

מהניסיון שלי, וגם על פי נתוני הלמ"ס, נראה שיש מקום להנהיג רגולציה יותר ליברלית בישראל. בחברה בה גודל המשפחה הממוצע הוא 3.1 ילדים למשפחה, אין הגיון למתוח את הרף מעל לגודל של 4 ילדים למשפחה. מכאן, שממילא שיעור הזוגות שיזדקקו לשירות כזה הוא קטן ולא תהיה לכך השפעה דמוגרפית כלל.

האם ניתן לבצע את הליך בחירת מין העובר באופן פרטי?

מאחר וההליך של בחירת מין היילוד אינו כלול בסל הבריאות הציבורי, הוא יכול להתבצע  באופן פרטי ובאותה עלות אבל מחוץ לגבולות ישראל.