אבחון גנטי טרום השרשה

אבחון גנטי טרום השרשה (PGD – Pre Implantation Genetic Diagnosis)

פרופסור לברון הנו מחלוצי השיטה לאבחון טרום השרשתי במדינתנו.

האבחון נעשה על עוברים הנוצרים לאחר הליך של הפריה חוץ גופית.

ההתוויות לאבחון טרום השרשתי נחלקות למצבים הקשורים בליקויים המספר ומבנה הכרומוזומים כמו טרנסלוקציות  ומצד שני בליקויים בגנים  כמו X שביר, טיי זקס, ניוון שרירים וכד'. ההליך מבוצע על ידי דגימת תא אחד מהעובר כאשר הוא בן 3 ימים ואינו פוגע בהמשך התפתחותו. באופן כזה ניתן לבחור את העוברים הבריאים להחזרה לרחם.

 בחירת מין העובר נעשית בארץ רק בהקשר של מחלה גנטית אחוזה במין. ביצוע האבחון לצרכים של איזון המינים במשפחה אפשרי באישור ועדה של משרד הבריאות. שירות זה אפשרי בחו"ל במדינות המתירות את האבחון בהקשר זה.