קורונה והיריון

מאמץ עולמי עצום מושקע בימים אלו להבנה של המגיפה העולמית ששמה הרשמי הוא COVID-19. בכלל זה מדע הרפואה מנסה להבין גם את ההשלכות של הווירוס הזה על האישה ההרה והעובר.

הניסיון הרפואי עם נשים הרות שחלו במהלך המגיפות הקודמות של ווירוס הקורונה (SARS) מראה שנשים הרות חשופות גם הן לתחלואה קשה כתוצאה מהדבקה בווירוס הנוכחי.

האם הקורונה משפיעה על התפתחות העובר?

השינויים הפיזיולוגיים שקורים בזמן היריון משפיעים על כל המערכות בגוף ובכלל זה על מערכת החיסון, הנשימה, הלב וכלי הדם ועל מערכת הקרישה. לשינויים האלה שמגיעים לשיאם עם תום השליש הראשון של ההיריון יש השפעה שלילית על תוצאות ההדבקה בווירוס הקורונה ואפשרות התקדמותה. עדיין אין מידע ברור על ההשפעה המלאה של מחלת קורונה פעילה וסמויה על השרשת העובר, גדילתו והתפתחותו, מהלך הלידה ועל הילוד. לצורך כך נדרש מאמץ עולמי משותף. הקושי במתן שירותי רפואה נאותים בעיצומה של מגיפה כזו גם הוא משפיע על איסוף המידע הזה בעתיד הקרוב.

האם יש סיכון לנשים בהריון?

על בסיס הנתונים הקיימים קשה להסיק באופן חד משמעי אם נשים בהיריון נמצאות בסיכון גבוהה יותר לתחלואה משמעותית מאשר האוכלוסייה הכללית. רוב הנשים ההרות שנדבקות בווירוס חוות בדרך כלל מחלה קלה או אסיפטומטית וללא השפעות שליליות ארוכות טווח. אולם ישנם מספר מרכזים המדווחים על סיכון מוגבר של נשים הרות שנדבקו בווירוס להזדקק לטיפול נמרץ והנשמה. מאחר שאין עדיין מדיניות של סקר מסודר ומדיניות חיסון ברורה בתוך אוכלוסייה מוגדרת לא ניתן להצביע בברור על גורמי סיכון לתחלואה משמעותית בנשים הרות לעומת האוכלוסייה שלא בהיריון.

קשה עדיין לדעת…

בנוגע להדבקה ישירה של הילוד, התופעה קיימת אך היא כנראה לא נפוצה ועד שלא יהיה סקר אפידמיולוגי באוכלוסייה זו היקף ההדבקה והשלכותיה יהיו לא ברורים. לפיכך, שאלות כמו האם הדבקה בווירוס היא גורם סיכון ללידה מוקדמת או מה ההשפעות ארוכות הטווח על הילוד נשארות לעת הזו פתוחות.

עבור רוב המרכזים בעולם נשים הרות עדיין אינן יעד למחקר ממוקד אבל עם הזמן מצטברים נתונים לגבי התחלואה והשלכותיה באוכלוסיית הנשים ההרות. בבוא היום יעזור לנו המידע הזה להבין טוב יותר את הסיכונים המיוחדים לנשים בעת ההיריון.

אז מה כדאי לעשות?

עד שיהיו מחקרים אפידמיולוגיים שיעניקו לנו את הביטחון והמידע,יש לשמור על בידוד סביבתי באמצעות מסכות והנהלות אישית מתאימה במקומות ציבוריים. ככל שזה מתאפשר ממומלץ לנשים שאינן הרות או מתכננות היריון להתחסן מבעוד מועד. לגבי נשים בהיריון המליץ משרד הבריאות הישראלי עד לא מזמן להתחסן לאחר תום השליש הראשון להיריון.

לאחרונה הובהר שאין מניעה להתחסן גם בשליש הראשון של ההיריון אבל מאחר שרוב ההפלות מתרחשות בשליש הראשון של ההיריון רצוי בשלב זה לדעתי להמנע מליצור זיקה בין שני האירועים עד שיהיה מידע מוצק יותר לגבי חיסון בהיריון.

 

רק בריאות,

פרופ' יעקב לברון