פונדקאות בארץ VS פונדקאות בחו"ל

עבור רבים, הרגע שבו אתה מחזיק לראשונה את התינוק החדש שהצטרף למשפחה, הוא אחד המרגשים ביותר. אחרי חודשים ארוכים, סוף סוף יכולים ההורים לראות את הרך הנולד, להרגיש אותו ולדעת שתקופת ההריון עברה בשלום. אך לעיתים קרובות, הרגע העוצמתי הזה עשוי להיות ייחודי אף יותר, במיוחד כאשר מדובר בילד שציפו לו זמן רב ושהושקעו מאמצים רבים להביא אותו לעולם. הכוונה כמובן להליך פונדקאות שאורך זמן רב יותר לעומת הריון ספונטני המושג באופן טבעי. הליך הפונדקאות מתקיים כיום גם בארץ וגם בעולם, אך לכל מדינה תקנות משלה והתנהלות משלה. על הליך הפונדקאות בארץ לעומת ההליך בחו"ל – במאמר הבא.

הזכאים להליך פונדקאות

כאשר בוחנים הליכים של פונדקאות בישראל לעומת הליכים של פונדקאות בחו"ל, אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר הם האנשים הזכאים להיעזר בהליך זה. החוק במדינת ישראל הוא אחד המחמירים (יחסית) והוא קובע כי הליך הפונדקאות בארץ מיועד רק לזוגות הטרוסקסואליים ולנשים יחידניות שאינן מסוגלות לשאת הריון. יש לציין כי לעיתים חלים שינויים בחוק, גם בארץ וגם בחו"ל, ומי שמעוניין להתחיל הליך פונדקאות כדאי שיתעדכן בהם. לדוגמה, עד לא מזמן זוגות חד-מיניים יכלו להשלים תהליך פונדקאות בארצות המזרח הרחוק, אך כיום יעד זה חסום בפניהם. למעשה, זוגות חד-מיניים המעוניינים להביא ילד לעולם באמצעות הליך פונדקאות, יכולים לעשות זאת היום רק בארצות הברית ובקנדה.

הליך אלטרואיסטי או בתשלום?

עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא אופיו של ההליך עצמו. פונדקאות בישראל למשל, נעשית בתשלום בלבד, והיא מחייבת עריכה של חוזה מסודר ומחייב בין הצדדים. גם בארצות הברית, במזרח הרחוק ובמזרח אירופה הפונדקאות נעשית בתשלום, והעלויות תלויות בגורמים שונים. לעומת זאת, במדינות שבהן הפונדקאות מוגדרת כאלטרואיסטית בלבד, לא ניתן תשלום לאישה הנושאת את העוברים, אך היא זכאית כמובן לכיסוי ההוצאות הרפואיות שלה. יש לציין כי ישנן גם מדינות האוסרות את הליך הפונדקאות בכללותו; בגרמניה, בפינלנד ובאיסלנד למשל, הפונדקאות, בין אם בתשלום ובין אם מתוך רצון אלטרואיסטי, אינה מותרת. אך כאמור, גם פונדקאות בישראל וגם פונדקאות בחו"ל נתונה לשינויים בהתאם להחלטת המחוקק, ואכן במדינות רבות, כגון צרפת וגרמניה נעשה ניסיון לבסס הליך פונדקאות חוקי.

הגבלות החלות על הפונדקאית

מלבד הגדרת אופיו של התהליך עצמו, כל מדינה גם מגדירה מי רשאית לשמש כפונדקאית. הליך פונדקאות בישראל למשל, מחייב כי הפונדקאית תהיה אם בעצמה (לילד אחד לפחות). לא רק הסטטוס האישי של האישה נבדק, אלא נבחנים גם מצבה הרפואי ומצבה הנפשי הנוכחי. מלבד זאת, אישה שעברה הריון בסיכון לא תוכל לשמש כאם פונדקאית, וזאת בשל חשש לחייה ולחיי העובר. גם הליכי פונדקאות בחו"ל מגדירים תנאים שונים, כאשר בדרך כלל קיימת הגבלה על גילה של האם (כמו גם בארץ), ונבדקת גם כשירותה הבריאותית והנפשית להשלמת הליך.

בסיכומו של דבר, בכל מדינה חוקים ותקנות רבים ומפורטים, ועל כן מי ששוקל להתחיל הליך זה, חשוב מאוד שיתייעץ ברופא מומחה ובאנשי מקצוע שיוכלו לסייע לו להשלים את ההליך במהירות ובקלות.