מה ההבדל בין פונדקאות חלקית ופונדקאות מלאה?

 

הורות היא אחת החוויות האנושיות שרבים מצפים לה. הקשר לרך הנולד, האהבה שאינה תלויה בדבר והזכות לראות כיצד התינוק מתפתח והופך להיות אדם בוגר ועצמאי – כל אלו מעוררים באדם את הצורך ואת הרצון להביא לעולם ילד ביולוגי שיצטרף למשפחה ויעשיר אותה. לעיתים קרובות, הרחבתה של המשפחה נעשית באופן טבעי וללא קושי, אך עבור רבים נדרשת מעט עזרה. כיום, זוגות ויחידים נעזרים בהליך פונדקאות, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, ולפני שמתחילים בהליך זה, חשוב להכיר אותו לעומק. מאמר זה יתמקד באחת השאלות המרכזיות הנוגעות  לנושא – מה ההבדל בין פונדקאות חלקית לבין פונדקאות מלאה?

 

פונדקאות חלקית

במובן מסוים, פונדקאות חלקית אינה תהליך חדש, ובעבר היו נעזרים בה הרבה, גם אם באופן לא מוסדר בחוק. כיום הליך זה אינו מותר בארץ בשל המורכבות הרבה שלו ובשל האתגרים שהוא מציב בפני האם הפונדקאית ובפני ההורים המיועדים. פונדקאות חלקת נקראת גם פונדקאות מסורתית, או בשמה הלועזי – Traditional Surrogacy. בתהליך זה האישה שנושאת את ההריון היא גם האם הביולוגית שלו. בדרך כלל ההפריה מתבצעת באמצעות הזרעה מלאכותית, כאשר בין הצדדים נחתם הסכם המפרט את הזכויות ואת החובות של כל צד. לרוב, האישה מתחייבת למסור את היילוד לאב הביולוגי תמורת תשלום שנקבע מראש, והיא אינה ממלאת תפקיד הורי עבור הרך הנולד.

 

פונדקאות מלאה

כאמור, הליך פונדקאות בארץ אינו מאפשר פונדקאות חלקית, בשל ההיבטים המורכבים המלווים אותו; כאשר האישה הנושאת היא גם האם הביולוגית, החשש העיקרי הוא שהיא תתקשה לוותר על התינוק, עניין העלול לסבך את נושא הפונדקאות עוד יותר. על כן, פונדקאות בישראל היא תהליך המאפשר פונדקאות מלאה בלבד, והוא מכונה בלועזית Gestational Surrogacy. בתהליך זה ההריון נוצר תוך שימוש בביצית שנבחרה מראש, והאם הנושאת את ההריון אינה האם הביולוגית של העובר. אם מדובר בזוג הטרוסקסואלי, הביצית יכולה להיות של האם המיועדת, אך במקרים אחרים נבחרת ביצית מתורמת אנונימית, או מתורמת שידועים לגביה פרטים מוגבלים בלבד.

 

תהליך הפונדקאות בארץ

מכיוון שמדובר בתחום עדין מאוד המצריך רגישות רבה, בכל מדינה נחקקו חוקים שונים המסדירים את האפשרות להיעזר בפונדקאות. ישנן גם מדינות, כגון צרפת, שבה הפונדקאות על כל צורותיה אסורה, וישנן מדינות, כגון קנדה, שבה מותרת פונדקאות אלטרואיסטית בלבד, ללא תשלום. בארץ, מותרת כאמור פונדקאות מלאה, כאשר התהליך מוסדר בחוק ומגדיר מיהם הזכאים להיעזר בו. כיום, רק נשים יחידות (ללא בן-זוג) וזוגות הטרוסקסואלים יכולים להיעזר בהליך פונדקאות, וגם זאת רק לאחר קבל אישור של משרד הבריאות. מי שמעוניין להפוך להורה באמצעות הליך זה ועומד בקריטריונים שהוצבו, נדרש להתייצב בפני ועדה הבוחנת את זכאותו ואת הכשירות שלו. גם האם הפונדקאית נבחרת בקפידה, מתוך מטרה לוודא כי היא מסוגל לשאת בהריון וכי לא צפוי לא נזק ממשי בשל כך. בשל ההגבלות הרבות על הליך פונדקאות בארץ, רבים פונים להשלמת ההליך בחו"ל ונעזרים לשם כך באנשי מקצוע ובאנשי רפואה המספקים ליווי צמוד לאורך כל התהליך.