האפשרויות של זוגות מהקהילה הגאה (פונדקאות)

מאז שנת 2008, עולה בהדרגה ובאופן עקבי כמות הפניות של בני הקהילה הגאה להרחבת המשפחה דרך מוסד פונדקאות. פונדקאות בארץ לא מאושרת מבחינה חוקית על ידי הורים מאותו המין, ולכן פונים בני הקהילה הגאה למדינות אחרות. פונדקאות בחו"ל מתרחשת בעיקר בארצות הברית או בהודו, ולאחריה מקבל התינוק אזרחות ישראלית וזוג ההורים עולים איתו ארצה. מדוע בקשות הפונדקאות מצד ישראלים רבות כל כך? וכיצד משפיע החוק הישראלי על מעמדם המשפחתי?

כיצד משפיע החוק הישראלי על זוגות גברים?

האיסור על פונדקאות בארץ נובע מהחשש של לידת ממזרים בתהליך הפונדקאות. העובדה שזוגות הומוסקסואלים נדרשים לערוך פונדקאות בחו"ל מחייבת אותם להתמודד עם סוגיות שונות. ביניהן:

  1. ההורים לא יכולים להבטיח את דתו של התינוק. הורים שרוצים שילדם יהיה יהודי, לא יכולים להבטיח זאת מאחר ומדובר בדרך כלל באם לא יהודיה המתגוררת בחו"ל.
  2. המרחק הרב המפריד בין ההורים בארץ לבין אם התינוק הנושאת אותו ברחמה לא מאפשרים קשר רציף, מה שמוסיף לחששות בלאו הכי שההריון יעבור באופן תקין ובשלום.
  3. הסכמי הפונדקאות, בעיקר במדינות בעלות מדיניות כלכלה שונה מזו הנהוגה בישראל, עלולים לגרום למצב בו זכויותיה של האם הפונדקאית נפגעות – זאת ללא ידיעת ההורים בארץ.
  4. תהליך פונדקאות בחו"ל מחייב את ההורים לערוך בדיקה גנטית, וכך, גם אם הם לא מעוניינים לדעת את זהות האב הביולוגי – הם מחויבים בכך.
  5. פעמים רבות וברוב המקרים, הרך הנולד משולל זכויות סוציאליות ואזרחיות עד תום הסדרת אזרחותו הישראלית, מה שמקשה על ההורים במקרה בו התינוק זקוק לטיפול רפואי מיידי.

בשנת 2013 הגישה שרת הבריאות יעל גרמן הצעת חוק בשם "חוק השיוויון בפונדקאות", שמטרתה להוביל לכך שכל אדם בכל מתכונת משפחתית (זוגות או בודדים וגם גברים הומוסקסואלים) יוכלו להתחיל בהליך פונדקאות בארץ, עם תלות סטנדרטית באמות המידה הרגילות הקשורות בגיל ההורים או בבעיות רפואיות המצדיקות דחיה. בשנת 2014 אושר החוק בוועדת השרים לחקיקה.

הסבר אפשרי לבקשות הפונדקאות הרבות מצד ישראלים

שירותי הפונדקאות צוברים פופולריות בכל העולם ומתגלים כדרך הנוחה עם הסיבוכים המעטים ביותר עבור זוגות גאים, אך ניתן לומר כי בישראל היקף הפניות גבוה במיוחד בהשוואה למדינות אחרות. אין ממצאים חותכים המסבירים את ההבדל, אך יש הטוענים כי ההבדל נעוץ בעולם התרבותי השונה בו גדל הישראלי הממוצע. בעולם נהוג לקשר בין הקהילה הגאה לבין התרסה הבאה לידי ביטוי בחתירה נגד המוסכמות וברצון לחיות חיים אינדיבדואלים ללא ילדים, להביא לידי ביטוי את האני האישי של כל פרט ובעיקר – לא להיכנע לנורמות החברתיות הרואות במשפחה מימוש עצמי. העובדה שמדינת ישראל היא המדינה בעלת שיעור הפריון הגבוה ביותר בעולם המערבי משויכת פעמים רבות למסורת עליה גדלים הישראלים, הכוללת ערכי משפחה, לכידות וגם ביטוי למימוש עצמי.