ביטוחים בנושאי פונדקאות

כיום, הליך פונדקאית הוא אחד ההליכים הרפואיים הרגישים ביותר. אין מדובר אך ורק בחתימה על הסכם לצורך מתן שירותים אלא בקשר אישי וקרוב הנבנה בין ההורים לעתיד לבין האישה הנושאת את ההריון. מקורו של הקשר העדין הזה הוא במורכבותו של ההליך כולו ובצורך לדאוג לבריאותה של האישה ולבריאותו של העובר שאותו היא נושאת. כדי להקל במעט את הקושי ואת חוסר הוודאות הנלווה אליו נוצר ביטוח פונדקאות, ובו יתמקד המאמר הבא.

קצת על הליך הפונדקאות

בימים אלו, חוק הפונדקאות הוא אחד התחומים המעוררים את עניינם של אמצעי התקשורת השונים, וקיים עיסוק רב בטיבו של ההליך ובגורמים המעורבים בו. על פי החוק במדינת ישראל, הליך פונדקאות מוגדר כמצב שבו מסכימה אישה לשמש כאם פונדקאית לילד שאין קשר ביולוגי בינו לבינה. ההורים המיועדים הם אלו שהעובר שייך להם, וישנם מקרים שבהם בסיומו של התהליך לא יהיה כל קשר בין האם הפונדקאית לבין התינוק שאותו היא נשאה ברחמה. על מנת לפתוח בתהליך נדרשים ההורים לעתיד לקבל את אישורה של ועדה הבוחנת את הזכאות על פי ההגדרות שנקבעו בחוק. ועדה זו מורכבת מאנשי מקצוע שאותם מינה שר הבריאות של ישראל והיא כוללת פסיכולוגי קליני, עובד סוציאלי, איש דת, משפטן, רופא המתמחה ברפואה פנימית ושני רופאים העוסקים בתחום המיילדות והגניקולוגיה. חברי הוועדה מוודאים כי המגישים את הבקשה עומדים בקריטריונים שהוגדרו וכי יש בידיהם את כל המסמכים הרשמיים הדרושים. בדרך כלל יקיימו חברי הוועדה גם ראיונות עם ההורים ועם האם הפונדקאית ובסופו של התהליך יגישו את החלטתם.

על אלו צרכים עונה פוליסת ביטוח פונדקאות

לאחר שניתן האישור לביצוע של הליך פונדקאות בארץ, יכולים ההורים לעתיד לחתום על חוזה מחייב עם הפונדקאית ולהתחיל בתהליך. במקרים שבהם נדחית הבקשה להליך זה קיימת גם אפשרות של פונדקאות בחו"ל, ביעדים שונים בעולם. מי שמתחיל בהליך פונדקאות בארץ יידרש גם לביטוח חיים עבור האם הפונדקאית, כשאת התשלום הראשון יש להשלים עוד לפני מועד חתימת ההסכם הסופי עם הפונדקאית. מטרתו של הביטוח היא לדאוג לפצות את האם הפונדקאית בכל מקרה של פגיעה, נכות או אובדן כושר עבודה בשל נשיאת ההריון. מלבד אלו, ישנו גם ביטוח חיים שבו יש למלא את פרטי המוטב במקרה של מוות חלילה. כל סעיפי הביטוח שתוארו לעיל מחויבים בתשלום של סכומים שונים וכמובן מחייבים את תשלום הפרמיה במועד.

בחירה בחברת ביטוח

כאמור, רכישה של פוליסת ביטוח היא תנאי המחויב בחוק, ועל כן מיד עם הגעה להסכמה עם הפונדקאית ובטרם החתימה על ההסכם עימה, חשוב לוודא כי יש בידי ההורים המיועדים את הפוליסה המבוקשת. אך רגע לפני שחותמים על הפוליסה, חשוב לוודא כי היא עומדת בתנאים שנקבעו על ידי משרד הבריאות וכי הביטוח נעשה בהתאם לסכומים המבוקשים. מלבד זאת, מומלץ כמובן לבחור בחברת ביטוח המתמחה בתחום הפונדקאות, חברה שכבר ערכה פוליסות דומות בעבר, ושתוכל לסייע להורים ולאם הפונדקאית להרכיב את הפוליסה המתאימה עבורם.